Числително име - план-конспект


Категория на документа: Български език


• Ход на урока:
Компоненти на урока
Дейност на учителя
Дейност на ученика
Време
Регулативен компонент
1. Актуализиране на стари знания - актуализацията има за цел да подготви у-ците за по-лесно възприемане и осмисляне на новата лингвистична инф., която е обект на усвояване в съответния урок.
- Добър ден деца :)

-Готови ли сте за час ?

- Написахте ли домашната ? Отворете тетрадките да мина за да проверя

- Сега искам да ми кажете какво запомнихте от миналия урок за Числителното име и Видове.

- Първо какво е числително име?

- И видовете?

- Добър ден
- дааа

- Проверявам тетрадките

- Числително име е дума, която означава броя на предметите или на поредното им място в дадена група.Числителните имена са два вида бройни и редни.
- Бройните откриваме с въпроса Колко?
- Редните откриваме с въпроса кой по ред?
ijd
Емперико-теоретичен
1. Мотивиране и поставяне на темата - учителят трябва да
- Сега да направим една задача:

- Иван имал рожден ден на трети юни.Решил да го празнува за първи път.Поканил десет свои приятели.Той отишъл до магазина за да купи една торта,два сока, един килограм ябълки , два пакета солети и други. След рождения ден той ги завел на кино , седнали на първия ред в залата и гледали филма за Първия космонавт.

- Трети юни- редно
- Първи път-редно
- Десет-бройно
- Една торта-бройно
- Два сока- редно
- Един килограм-бройно
- Два пакета солети-бройно
- Първия ред- редно
- Първия космонавт-редно

Компоненти на у-ка
Дейност на учителя
Дейност на ученика
Време
пробуди интерес в у-ците към новото знание, да ги подтикне към участие в речева дейност.
многократно четене за за- твърждаване
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Числително име - план-конспект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.